NO NAME Institution Interest
1 Choirul Khasanah Yogyakarta State University chemistry
2 Hafian Rahman Wibawa Yogyakarta State University chemistry
3 Muhammad Yugi Agusta Yogyakarta State University chemistry
4 Zahra Fauzia Ramadhani Yogyakarta State University chemistry
5 Yuda Bangun Pratama Yogyakarta State University chemistry
6 Putri Suryani Nur Atiqah Yogyakarta State University Chemistry Education
7 Riska Elya Venilita Yogyakarta State University chemistry
8 Muhammad Akbar Mubarokah Yogyakarta State University Chemistry Education
9 Husna Munawar Sihono Yogyakarta State University chemistry
10 Fatikhah Nur Hidayati Putri Subagyo Yogyakarta State University chemistry
11 Hanifah Mumtaz Yogyakarta State University chemistry
12 Ikrima Ahsania Yogyakarta State University chemistry
13 Destyana Syifa Elmina Yogyakarta State University chemistry
14 Taufik Atmavitantra Yogyakarta State University chemistry
15 Laila Khoiriyah Lukman Yogyakarta State University chemistry
16 Nabilah Putri Mabrukah Yogyakarta State University Chemistry Education
17 Nurmalita Putri Fatimah Yogyakarta State University Chemistry Education
18 Verena Christabel Yogyakarta State University chemistry
19 Novita Wulandari Yogyakarta State University chemistry
20 Isnaini Pujimagfiroh Yogyakarta State University chemistry
21 Zainul Arifin Yogyakarta State University chemistry
22 Hapidudin Yogyakarta State University chemistry
23 Derifasay Salsabilla Yogyakarta State University chemistry
24 Mia Luvita Sari Yogyakarta State University Chemistry Education
25 Novia Putri Ramadhani Yogyakarta State University chemistry
26 Hanif Zaidan Achya Yogyakarta State University chemistry
27 Rizky Amelia Putri Yogyakarta State University Chemistry Education
28 Dilla Syahfira Rahmadani Yogyakarta State University chemistry
29 Ajeng Nurmalita Kusumastuti Yogyakarta State University Chemistry Education
30 Firda Nurul Khasanah Yogyakarta State University Chemistry Education

Pages